Analyse & undersøgelse

Basér dine vigtigste beslutninger på faktuel viden.

C10 tilrettelægger og gennemfører analyser designet efter den enkelte kundes situation. I nogle tilfælde som enestående, selvstændige opgaver, men i de fleste tilfælde som en del af et større kontinuerligt opgaveforløb.

C10 tilrettelægger opgaverne individuelt i form af online undersøgelser, skriftlige analyser, telefoninterviews eller fokusgruppemøder. Eksempelvis analyser, der skal danne grundlag for at vurdere et fremtidigt potentiale eller hvordan dine gæster opfatter din attraktion, turistvirksomhed eller dit overnatningssted.

Skift område

Kontakt

kontaktperson soren nielsen

Søren Nielsen, Konsulent

sn@c10marketing.dk

+45 87 10 67 67